atevet medical

Podmínky užívání

Službu můžete používat zdarma bez registrace i jako registrovaní uživatelé.

Neregistrovaní uživatelé

Neregistrovaný uživatel bude jednorázově upozorněn na datum blížícího se očkování 14 dní před termínem zadaným uživatelem.

Registrovaní uživatelé

Registrovaný uživatel bude upozorněn na datum blížícího se očkování 14 dní před termínem zadaným uživatelem a jeden den před požadovaným termínem. Dále bude automaticky zadán do databáze záznam s termínem připomenutí o jeden rok později.

Ukončení využívání služeb OPrůkaz

V případě, že už nechcete upozornění zasílat, požádejte o zrušení služby na info@oprukaz.cz.

Reklama

Využíváním služby připomínání termínu vakcinace OPrůkaz souhlasí s umístěním reklamy (jak textové, tak grafické) do textu zaslaného emailu.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel není a nebude zodpovědný za jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu jakéhokoli druhu, včetně, ale ne pouze, přímé či nepřímé, zvláštní, penalizační, náhodné nebo následné ztráty či škody, ztráty na zisku nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo přerušení podnikání, vyplývající z přístupu, použití nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku, nebo ze spoléhání uživatele na jakoukoli informaci obsaženou na této stránce.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel neshromažďuje vaše osobní údaje kromě těch, které dobrovolně poskytujete. Kdykoli poskytnete dobrovolné nebo požadované informace prostřednictvím vašeho přístupu nebo používání těchto stránek, dáváte souhlas ke shromažďování, používání a sdělování těchto informací v souladu s ustanoveními této ochrany osobních údajů. Provozovatel používá osobní data ke zlepšení obsahu stránek, k přizpůsobení stránek potřebám uživatele, k vytvoření profilu, který uživateli vyhovuje. Provozovatel neposkytuje osobní údaje uživatelů dalším společnostem, kromě povinnosti poskytnutí údajů dané zákonem. Provozovatelé propojených stránek mohou také shromažďovat vaše osobní údaje (včetně informací získaných prostřednictvím používání cookies), pokud jste překlikli na jejich webové stránky. Provozovatel není zodpovědný za to, jak tyto třetí strany shromažďují, používají nebo zpřístupňují osobní údaje, takže byste měli zkontrolovat jejich zásady ochrany osobních údajů, než jim svoje údaje poskytnete. Přenos dat po Internetu není stoprocentně bezpečný. V důsledku toho, v rozsahu povoleném zákonem provozovatel neprohlašuje, neslibuje a negarantuje, že osobní údaje budou dokonale ochráněny proti zneužití, ztrátě nebo pozměnění a nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z poskytnutí jakýchkoli osobních údajů jakékoli třetí straně nebo z jejich zneužití jakoukoli třetí stranou.

STOP GDPRVážení uživatelé. Děkujeme za dlouhodobou přízeň a doufáme, že naše služby vám pomohly v péči o vaše mazlíčky. Stále tvrdší a nesmyslná byrokratická zátěž nám bohužel neumožňuje v naší činnosti pokračovat, proto oznamujeme, že s ohledem na nástup GDPR ukončí od 1.5.2018 web Očkovací průkaz svoji činnost.

zdarma Vám připomeneme termín blížícího se očkování

registrovaný uživatel
neregistrovaný uživatel
pripomenuti
  • opakované připomenutí před očkováním
  • každoroční automatické připomenutí
  • připomenutí SMS a emailem
  • má přístup k dalším funkcím
  • pouze 1 připomenutí před očkováním
  • nemůže využít automatické každoroční připomenutí
  • připomenutí pouze emailem
  • nemá přístup k dalším funkcím
návod k použití (PDF - 400kB)